Asbest is een veelvoorkomend materiaal in gebouwen en constructies die voor de jaren ’90 zijn gebouwd. Het is een natuurlijk mineraal dat veel werd gebruikt vanwege zijn hittebestendige en isolerende eigenschappen. Helaas is het ook een gevaarlijk materiaal dat bij blootstelling aan de lucht kan leiden tot ernstige gezondheidsproblemen, waaronder longkanker. Daarom is het van groot belang om asbest onderzoek te laten uitvoeren voordat er verbouwingen of sloopwerkzaamheden plaatsvinden.

 

Verschillende methoden van asbestonderzoek

Er zijn verschillende methoden om asbest onderzoek uit te voeren. De meest voorkomende methode is visueel onderzoek. Hierbij wordt er gekeken naar de aanwezigheid van asbesthoudende materialen in het gebouw. Dit kan bijvoorbeeld door middel van een inspectie van het gebouw of door het nemen van monsters van verdachte materialen. Deze monsters worden vervolgens geanalyseerd in een laboratorium om te bepalen of er daadwerkelijk asbest aanwezig is.

Een andere methode van asbestonderzoek is luchtmeting. Hierbij wordt er gekeken naar de concentratie van asbestvezels in de lucht. Dit wordt voornamelijk gedaan in gebouwen waar al bekend is dat er asbest aanwezig is. Door regelmatig luchtmetingen uit te voeren, kan er gecontroleerd worden of de asbestvezels niet vrijkomen en zo de gezondheid van de bewoners of werknemers in gevaar brengen.

Daarnaast is er ook nog destructief onderzoek. Bij deze methode wordt er daadwerkelijk materiaal verwijderd om te bepalen of er asbest aanwezig is. Dit wordt vaak gedaan bij grote renovaties of sloopwerkzaamheden. Het nadeel van deze methode is dat het schadelijk kan zijn voor de gezondheid en dat er veel kosten aan verbonden zijn.

 

Voorkom gezondheidsrisico’s

Het is van groot belang om asbest onderzoek te laten uitvoeren voordat er verbouwingen of sloopwerkzaamheden plaatsvinden. Zo kunnen gezondheidsrisico’s worden voorkomen en kan er op een veilige manier gewerkt worden. Daarnaast is het ook verplicht om een asbestinventarisatie te laten uitvoeren voordat een gebouw wordt verkocht of verhuurd.

Het is belangrijk om te beseffen dat asbestonderzoek niet alleen van belang is voor de gezondheid, maar ook voor de wetgeving. Bij het niet naleven van de regels omtrent asbest kan er een boete worden opgelegd. Daarom is het verstandig om altijd een erkend asbestonderzoeksbureau in te schakelen voor het uitvoeren van een asbestinventarisatie.

 

Laat asbestonderzoek uitvoeren door een erkend bureau

In Nederland zijn er verschillende erkende bureaus die gespecialiseerd zijn in asbestonderzoek. Zij beschikken over de juiste kennis, ervaring en apparatuur om een grondige inventarisatie uit te voeren. Zo weet je zeker dat het onderzoek op een professionele en veilige manier wordt uitgevoerd. Asbest Sanering Eemnes is een perfect voorbeeld van een erkend bureau. Zij beschikken over de juiste kennis, ervaring en apparatuur.

Kortom, asbest onderzoek is van groot belang voor zowel de gezondheid als de wetgeving. Door het uitvoeren van een asbestinventarisatie en het opvolgen van de adviezen van een erkend bureau, kunnen gezondheidsrisico’s worden voorkomen en kan er op een veilige manier gewerkt worden. Vergeet dus niet om altijd een asbestonderzoek te laten uitvoeren voordat er verbouwingen of sloopwerkzaamheden plaatsvinden!