Nationale Volksarmee

 

De Nationale Volksarmee (NVA) werd op 1 maart 1956 opgericht. De opbouw van het leger liep onder toezicht van de Sovjet-Unie. Tot 1962 was de NVA een beroepsleger, daarna werd een algemene dienstplicht van 18 maanden ingevoerd. De dienstplicht gold voor alle mannen, echter vrouwen mochten vrijwillig kiezen om in dienst te gaan. Er waren in de DDR ook dienst weigeraars, deze moesten dienen als ‘Bausoldat’.


Een 'Gefreiter' van het Oost-Duitse leger


Onderofficieren tekenden voor minimaal 3 jaar. De opleiding tot officier duurde 3 tot 4 jaar. De landstrijdkrachten had een sterkte van 105.000 man. De luchtmacht/luchtverdediging had 40.000 soldaten en de marine 16.000 man. Ook vrouwen maakte deel uit van de strijdkrachten. De vrouwen werden vooral ingezet bij verbindings-, verzorgings-, medischediensten ingezet. Onder het ministerie van de Nationale verdediging vielen ook de grestroepen (ongeveer 50.000 man), zij waren echter geen onderdeel van de NVA. Het leger was voornamelijk de beschikking over Russische wapens.
De SED had een ijzeren grip op het leger. De SED zag het leger als klasse en machtsinstrument van de arbeiders en boeren staat.
In 1990 werd de NVA opgeheven. Zo’n 50.000 van de 175.000 soldaten werden overgenomen in het nieuwe leger, de Bundeswehr.   

Terug    Bewapening    Dienstkleuren    Rangtekens    Uniformering   Staalhelm    Dienstweigeren    Zivilverteidigung    Grenztruppen