Voor de beveiliging van de grenzen maakte de DDR gebruik van de ‘Grenztruppen der DDR’. De grenztruppen (grenstroepen) zijn ontstaan uit de Volkspolizei.

De na de oorlog gevormde politiemacht moest zorgen dat er geen illegale (smokkel)waren de grens over gevoerd werden. Al snel volgde daarop de ‘Grenzpolizei’.
Die grenspolitie controleerde naast de landgrenzen ook de grenzen die door het water liepen (rivieren, meren en de Oostzee).
Vanaf begin af aan waren de ‘Grenzpolizisten’ bewapend. Na loop van de tijd werden de grenzen steeds duidelijker. Complete stukken bos werden gekapt om een vrij zicht/schietveld te creëren. Huizen moesten gesloopt worden en bewoners werden gedwongen te verhuizen.  


Bereden 'Grenzpolizei'

Vanaf 1956 hoorde de grensbeveiliging niet meer toe aan de Volkspolizei. De Grenztruppen kwamen onder het ministerie van nationale verdediging te staan. De rol van de ‘Grenztruppen’ veranderde in de loop der jaren ook steeds meer. Grote invloed had ook de bouw van de Berlijnse muur. De ‘Grenztruppen’ vermilitariseerde steeds meer. Naast de (militaire)uitbouw van de grens, werden ook de ‘Grenztruppen’ steeds beter getraind en bewapend. Het voornaamste doel veranderde dan ook, van het onderscheppen van smokkelwaren naar het hermetisch afschermen van de grenzen.


De Grenztruppen hadden een eigen serie kentekens

In 1989 telde de ‘Grenztruppen’ zo’n 47.000 man. Veel van deze grenssoldaten waren dienstplichtig. Om te voorkomen dat de grenssoldaten zouden vluchten, werd er gepatrouilleerd met twee man. Deze koppels wisselden geregeld zodat er geen grote vertrouwensband zou ontstaan en beiden vluchtpogingen naar het Westen zouden ondernemen. Tevens werden de dienstplichtigen ver van hun woonplaats geplaatst. Dit om te voorkomen dat zij hun familie of bekenden zouden helpen te vluchten.

 


Beelden van het uitbouwen van de grens

De ‘Grenztruppen der DDR’ waren in zes "kommando’s" georganiseerd:

Grenzkommando Küste, hoofdkwartier in Rostock
Grenzkommando Nord, hoofdkwartier in Stendal
Grenzkommando Mitte (Berlijnse muur), hoofdkwartier in Berlin-Karlshorst
Grenzkommando Süd, hoofdkwartier in Erfurt
Grenzabschnittskommando Polen, hoofdkwartier in Frankfurt aan de Oder
Grenzabschnittskommando ČSSR, hoofdkwartier in Pirna 

De grenzen aan de Volksrepubliek Polen en de Tsjechoslowaakse socialistische republiek werden aanzienlijk minder streng bewaakt. In 1989 waren er in totaal 600 grenssoldaten gelegerd aan deze grenzen.


Documentaire over het schietbevel

 

Terug    Terug naar de grens    Terug naar Nationale Volksarmee