Deutsche Volkspolizei

 

Gelijk na het beëindigen van de Tweede Wereldoorlog begon de Sovjetbezetter met een nieuwe politiemacht. Op 1 juli 1945 werd de Deutsche Volkspolizei opgericht. In het begin waren er veel problemen met de rechtsgrond van de Vopo. Er waren verschillende Geallieerde machthebbers, maar dat bracht geen oplossing. Er werd teruggegrepen naar het Pruisische rechtssysteem. 

Het ministerie van binnenlandse zaken (ministerium des Innern, MdI) had de leiding over de Volkspolizei. Onder de Vopo waren verschillende dienstvakken, de verkeerspolitie, de recherche, reguliere politie en de spoorwegpolitie. De Vopo waren deels op militaire leest geschoeid, dit komt o.a. tot de uitdrukking in hun uniformen en rangen.  


Alcoholcontrole

De Vopo had ook zijn eigen feestdag, op 1 juli werd de dag van de Volkspolizei gevierd.  


Twee verkeersagenten, beide op een MZ TS 250

De Vopo was er voor om de politietaken in de DDR op zich te nemen. Maar het motto van de Vopo was; “om ten alle tijden de versteviging en de verdediging van de arbeiders en boerenmacht te waarborgen.” De partij wilde dat de Vopo zich profileerde als de politie van het volk. Vanaf 1952 werd er een systeem ingevoerd, naar sovjetmodel, waarbij sommige burgers hulpjes werden van de politie. Zij hadden de verantwoording over hun straat of blok. Die burgers staat bekend als “Helfer der Volkspolizei”. Deze helpers waren de beheerders van het huisboek, in dat boek moesten bewoners aangeven wanneer ze bezoek kregen, wie het was en hoe lang ze bleven. Verder waren zij het aanspreekpunt voor de bewoners van hun blok/straat als er storingen of ongeregeldheden waren. In 1989 waren er ongeveer 177.500 “helfer” en nog eens 2.061.900 mensen die meehielpen met het beheren van het huisboek. Daar tegenover staan zo’n 80.000 politieagenten.

                                        Oude vlag en logo  (1950-1960)       Nieuwe vlag en logo  (1961-1990)

Terug                 Naar de fotopagina