Demokratischer Frauenbund Deutschlands

   

De Demokratischer Frauenbund Deutschlands (DFD) werd op het vrouwencongres voor vrede opgericht, de DFD was de vrouwenorganisatie van de DDR. De bond zou een antifascistische, democratische, politiek en religieus onafhankelijk lijn volgen. Echter in de loop van de jaren volgde de DFD steeds meer de lijn van de SED. De bond was onderdeel van het íNational Frontí en had daarom ook zetels in het parlement. De DFD zette zich in voor de rechten van de vrouw en het kind. Zo probeerde ze vrouwen die niet werkte, om welke reden dan ook, te betrekken bij het arbeidsproces. Door toedoen van de DFD kwamen er speciale opleidingen voor vrouwen. Het ledenaantal groeide in het bestaan van de DDR gestaag, van 200.000 leden in 1947 tot 1,5 miljoen leden in 1985.

Terug