De Sorben

 

In de vroege middeleeuwen, zo rond de zesde eeuw,  vestigden de Sorben in het gebied tussen de rivier de Oder en de Saale. De Sorben zijn een Slavisch volk. Sinds ongeveer de tiende eeuw werden de Sorben onderdrukt.

De Sorbische politieke organisatie ‘Domovina’ werd in 1912 opgericht. In 1937 werd deze verboden door de Nazi’s. Onder het bewind van de Nazi’s werden de Sorben zwaar onderdrukt. De Sorben zijn geen Germaans, maar een Slavisch volk.

Na de overgave van Berlijn, werd Domovina weer snel opgericht. Bij de oprichting van de DDR waren de Sorben de enige nationale minderheid in het land. De Sorben kregen dezelfde rechten als Duitsers. Ze hadden zo’n 2000 volksvertegenwoordigers in allerlei raden en parlementen.

    
DDR-postzegel met 
Sorbische klederdracht

Het DDR regime pronkte ook veel met de Sorben. Als blijk van hun vriendelijkheid jegens minderheden kregen allerlei Sorbische instellingen, zoals een radiozender, kranten en scholen een riante vergoeding. Hierdoor nam de Sorbische cultuur een hoge vlucht.


Sorbische feestkleding

Aan de medaille zit ook een keerzijde. Veel Sorbische dorpen hebben plaats moeten maken voor de bruinkoolwinning. Hierdoor raakte veel gemeenschap verspreid. Nog steeds word er in het Sorbische gebied veel bruinkool gewonnen.

Terug