Brandweer in de DDR

 De eerste aanzet voor een goede georganiseerde brandweer in de DDR, is gezet in augustus 1949, toen werden er belangrijke beslissingen gemaakt, die een jaar later groot effect zouden hebben op de brandveiligheid.
In 1950 zijn de eerste bedrijfsbrandwachten opgezet. Dit om de mogelijkheid van een grote brand, in bedrijven, te bestrijden. Een andere belangrijke reden voor het stichten van de bedrijfsbrandweren, was de gedachte dat er een terroristische aanslag gepleegd zou kunnen worden. De brandweer had, na een aanslag, de taak om dan de schade zoveel mogelijk te beperken.

In 1956, krijgen de gemeenten meer zeggenschap over de brandweer. Hoewel de brandweer een onderdeel van de Volkspolizei wordt. In dit jaar worden er ook moderniseringen binnen het brandweerkorps doorgevoerd.

Er waren in de DDR naast de professionele brandweerkorpsen ook vrijwillige korpsen, als ook mannen die hun dienstplicht binnen de brandweerorganisatie verrichten.

Rangen die gebruikt werden bij de brandweer

De taakstelling en de bevoegdheden waren in de DDR erg onduidelijk omschreven en voor meerdere interpretaties vatbaar. Daarom was de brandweer het slachtoffer geworden van allerlei politiek spelletjes en willekeur. Om deze reden zijn bijvoorbeeld ook brandweermannen ingezet bij de bouw van de Berlijnse muur en mee hebben ze meegeholpen met de aanleg van de grensversperringen.

 

       

Een aantal brandweervoertuigen uit de DDR

Terug