17 juni 1953

 

Op het tweede congres van de SED werd besloten dat de arbeidsproductiviteit omhoog moest. Arbeiders moesten meer uren werken voor gelijk of minder loon. Tegelijkertijd stegen de prijzen voor levensmiddelen als gevolg van een slechte economie.

Op 15 juni kwamen de eerste protesten tegen dit beleid. Op 16 juni was er al sprake van grote stakingen en opstandjes in allerlei steden. 17 juni bereikte de gebeurtenissen zijn piek. In zon 500 Oost-Duitse plaatsen gingen de inwoners de straat op. Wat begon als een demonstratie tegen de verhoging van de arbeidsproductiviteit, eindigde in een grootschalige opstand tegen het regime. Het exacte aantal demonstranten is niet bekend, de schattingen lopen tussen de 400.000 en de 1,5 miljoen. Op 17 juni werden staatsgebouwen bezet, gevangenissen bestormd om de gedetineerden te bevrijden en werden verschillende panden in de brand gestoken. De Oost-Duitse media negeerde in eerste instantie de gehele situatie, echter s middags om twee uur kwam de minister-president Otto Grotewohl met een verklaring. Hij benadrukte hierbij dat de plannen teruggetrokken zouden worden. Hij zei dat de opstand het werk is van provocateurs en fascistische agenten uit het buitenland die geholpen worden door Duitse kapitalistische monopolisten.    


Inzet van de VOPO'S

De Volkspolizei begon zijn grip op de situatie te verliezen. Het SED-regime stond op wankelen. De Sovjetunie kon niet nodeloos toekijken hoe hun marionettenstaat ten onder zou gaan. Zij besloten dan ook in te grijpen. Om de demonstratie met harde hand uit elkaar te slaan werden 20.000 Sovjetsoldaten en 8.000 Oost-Duitse soldaten ingezet.     

   

                                      Tanks in de straten van Berlijn             De opstand loopt uit de hand

Tegen, met tanks en zware wapens, bewapende soldaten konden de ongewapende demonstraten niet op. Op 17 juni en de dagen daarvoor zijn 34 mensen doodgeschoten. En demonstrant is overreden door een Sovjettank. Het leger slaagt in zijn opdracht en brengt de macht weer terug naar het regime. In totaal worden 6.000 mensen opgepakt en als provocateuren berecht. In de gevangenis worden nog eens 4 mensen om het leven gebracht. Nog eens 4 mensen plegen in hun cel zelfmoord. In totaal zijn 55 mensen tijdens de demonstraties om het leven gekomen.  

Om deze mensen de herdenken is de 17 juni tegenwoordig een gedenkdag, bovendien is er in Berlijn een straat naar de 17de juni genoemd.

Terug